No Image No Image

Navigare:

Logare:No Image
Evenimente PDF Stampa E-mail

 Proiectul „Înverzirea parcului central pentru consolidarea rezistenței locale față de riscurile schimbărilor climatice”


Concurs de tender


AO Centrul Informațional Tighina anunţă tenderul de selectare a unei companii din raionul Căușeni care poate să ofere servicii de ambalare cu plasă de protecție contra rozătoarelor a puieților plantați în parcul central Căușeni.


Cerințe tehnice

Plasa să corespundă conform caietului de sarcini, care poate fi ridicat la oficiul indicat mai jos.


Doritorii de a participa la tender sunt rugaţi să depună oferta la sediul organizației pînă la data de 27 octombrie ora 17.00, în plic sigilat. 

Adresa organizației: or. Căușeni, str. Alexei Mateevici 20/1 (B), Centrul Informațional Tighina.


Pachetul de documente depus trebuie să includă:

Oferta financiară (conform cerințelor tehnice)

Copia certificatului de înregistrare

Datele de contact


Criterii de selecţie: Oferta financiară.


Model de ofertă de preț poate fi ridicat la sediul organizației.


Participanţii la tender vor fi informaţi despre rezultatele concursului pînă la data de 28 octombrie 2016 prin telefon.

Termeni de plată: plata va fi efectuată după efectuarea serviciului prin transfer, din cont, în lei (MDL), impozitată conform legislației.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi directorul de proiect Tudor Cîşlaru

La tel: 067 123 999, e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  


Acest proiect este implementat de către Centrul Informațional Tighina cu suportul financiar acordat de către AO Ecocontact prin intermediul programului "Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic (CFE II). Acest program este derulat cu suportul financiar al Uniunii Europene, Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (CAD) și Crucea Roșie din Austria.

 

 

 Proiectul „Inverzirea parcului central pentru consolidarea rezistenței locale față de riscurile schimbărilor climatice”

Concurs de tender


Centrul Informaţional Tighina anunţă tenderul de selectare a persoanei fizice/juridice care pot să acorde în arendă motobur/motobururi în stare funcțională ideală pentru efectuarea de săpături a gropilor pentru plantarea puieților în parcul central Căușeni.


Cerințe tehnice.

Echipamentul dat trebuie să reziste la următoarele servicii:

Săparea a 700 gropi cu diametrul de 20-25 cm 

Adîncimea gropilor trebuie să fie de 80-100 cm

Suprafața teritoriului este de cca 2,5 ha

Capacitatea cilindrică a motoburului și consumul

Țara de producere


Garanții:

Echipamentul arendat va fi utilizat de specialiști conform destinației. 

În cazul de defectare a utilajului organizația își asumă responsabilitatea de a repara utilajul.

 

Doritorii de a participa la tender sunt rugaţi să depună oferta la sediul organizației pînă la data de 24 octombrie, în plic sigilat. 

Adresa organizației: or. Căușeni, str. Alexei Mateevici 20/1 (B), Centrul Informațional Tighina.


 

Pachetul de documente depus trebuie să includă:

Oferta financiară; (conform cerințelor tehnice)

Copia certificatului de înregistrare/buletinului de identitate;

Datele de contact

Criterii de selecţie: Oferta financiară și disponibilitatea de acordare a echipamentului.


Model de ofertă de preț poate fi ridicat la sediul organizației.


Pot participa la tender locuitorii raionului Căușeni.

Participanţii la tender vor fi informaţi despre rezultatele concursului după data de 24 octombrie 2016 prin telefon.

Termeni de plată: plata va fi făcută prin transfer, din cont, în lei (MDL), impozitată conform legislației.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi coordonatorul de proiect Cîşlaru Tudor

La tel: 067123999, e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  Acest proiect este implementat de către Centrul Informațional Tighina cu suportul financiar acordat de către AO Ecocontact prin intermediul programului "Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic (CFE II). Acest program este derulat cu suportul financiar al Uniunii Europene, Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (CAD) și Crucea Roșie din Austria.


 

COMUNICAT    DE    PRESĂ

 

Proiectul

“Asistenţă juridică pentru o societate democratică în

Sud-Estul Republicii Moldova” continuă.

 

Această inițiativă are ca scop să contribuie la consolidarea transparenței proceselor de guvernare și promovarea drepturilor omului și a statului de drept într-o regiune poziționată strategic din Republica Moldova, care vizează regiunile situate la granița cu Transnistria și Ucraina (raioanele Căușeni și Ștefan Vodă), și concentrându-se pe grupuri rurale. 

Încă de la început activitățile proiectului au fost îndreptate spre stabilirea acordurilor de colaborare cu partenerii locali și să definească responsabilitățile:

           Să asigure organizarea activităților în localităţile rurale.

           Distribuirea de materiale informative elaborate în cadrul proiectului.

           Asistență tehnică și organizatorică la reuniunile avocatului și juristului cu populația din localități pentru acordarea asistenței juridice gratuite.

           Promovarea unui model imagine de cooperare cu ONG-uri, instituții de drept și APL.

           Punerea în aplicare și susținerea principiilor de solidaritate, diversitate și nediscriminare.

·            Implicarea activă a tuturor semnatarilor acordului în rezolvarea problemelor cetățenilor.

·            Diseminarea rezultatelor proiectului pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 

Pînă la moment au fost realizate cea mai mare parte a activităţilor preconizate:

  • Au fost efectuate întruniri/seminare dintre avocat, jurist și populaţia din mediul rural în localitățile din raioanele ţintă. Activităţile s-au bazat pe informare și consultanță, promovarea proiectului.  Persoanele vulnerabile au fost consultate / informate cu privire la dreptul la asistență socială, la pensie, la muncă, tehnici de rezolvare a disputelor funciare, protecția drepturilor în instanța de judecată și pe cale amiabilă. Fiecare seminar a fost organizat pe parcursul unei zile și cu implicarea a circa 20 de persoane.
    Beneficiarii au primit consultare și trimitere la acte juridice, materiale informative utile.
  • Centru Informaţional Tighina oferă servicii de informare și asistență juridică pentru populaţia din mediul rural (în special vulnerabilă) din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă. Zilnic de către avocatul şi juristul de proiect la birou este acordată asistență și consiliere juridică: analiza documentelor relevante, identificarea procedurilor, pregătirea documentației, scrierea petițiilor și cererilor pentru judecată. Este acordată asistență juridică şi prin telefon. Circa 55% din cererile iniţiate şi depuse în instanţa de judecată în cadrul proiectului au fost soluţionate.
  • A fost difuzată o emisiune televizată la TV locală, în direct, pe tema "Dreptul familiei. Violența în familie ". În cadrul acestei mese rotunde au fost puse în discuții întrebări cu privire la drepturile și obligațiile soților în familie, exemple de violență, referire la legislația cu privire la acest fenomen. În calitate de experți au participat avocatul de proiect, coordonatorul de proiect, Șeful Direcţiei Asistență Socială și Protecția Familiei Căușeni. Beneficiarii au fost spectatori și vizitatori ai paginii web (emisiunea a fost postată pe site și s-a menținut pentru o durată de trei luni, în mediu pagina web este vizitată de 100 de mii de persoane lunar). În continuare vom realiza încă două emisiuni în direct pe temele: „Prestaţii sociale” şi „Relaţiile în agricultură”.

 

Un aspect important în realizarea cu succes a proiectului prezintă distribuirea materialelor informaţionale la populaţie şi diverse instituţii: buletinul informativ „Acces juridic”, pliante, postere. Buletinele conțin informaţii utile cu privire la Legislația ce privește drepturile omului, accesul la informație, drepturile femeilor în relațiile familiale, dreptul de proprietate, drepturile copilului, violența în familie, proceduri de protecție a fermierilor, drepturile consumatorilor, asigurarea medicală, dreptul la muncă, prestații sociale, dreptul la religie, informații utile, contacte ale organizațiilor naționale care pot oferi asistență juridică gratuită în Republica Moldova. Pliantele de asemenea pe lîngă rolul de promovare al proiectului oferă şi numere de telefon linii fierbinți la principalele organizații de stat, care luptă împotriva încălcării drepturilor omului.

 

Un factor neprevăzut, cu efect pozitiv și eficient este implicarea lucrătorilor sociali din fiecare sat, care identifică persoane care au nevoie de asistență juridică și participă la invitarea acestora la seminarele organizate în localitățile țintă.

Suplimentar la proiect, a fost acordată asistenţă juridică pentru angajații administrației publice locale care lucrează cu populația locală (de exemplu: Cum să se implice în cazurile de violență în familie, acordarea de ajutoare sociale, asistență juridică primară și altele). Astfel, proiectul vine ca un suport pentru primării.

 

Grupul țintă al proiectului sunt persoane din toate categoriile sociale - vulnerabile din localitatile rurale din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, indiferent de vârstă, sex, statut social / economic, etc. Majoritatea beneficiarilor (59%) sunt femei. Nevoile grupurilor marginalizate și vulnerabile sunt un obiectiv-cheie al proiectului. Beneficiarii proiectului sunt implicaţi în relațiile cu administrația locală, în promovarea și diseminarea de informații acumulate, continuă să se implice activ în protejarea drepturilor lor, fiind familiarizaţi cu tehnicile de rezolvare a problemelor.

În cadrul activităților desfășurate au participat reprezentanți din toate grupurile sociale ale populației: pensionari, femei, tineri, muncitori, șomeri, manageri și simpli executori. Astfel, putem spune că proiectul vine cu un evident impact social în regiune.

 

 

Proiectul “Asistenţă juridică pentru o societate democratică în Sud-Estul Republicii Moldova” este implementat de către Centrul Informaţional Tighina (ONG) cu suportul financiar din partea Fundaţiei European Endowment for Democracy.

Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de

vedere al finanţatorului.

 

 

 

COMUNICAT    DE    PRESĂ

 

Asistenţă juridică pentru o societate democratică în Sud-Estul Republicii Moldova

 

În susţinerea populaţiei vulnerabile din raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă, Centrul Informaţional Tighina (ONG) din or. Căuşeni implementează proiectul „Asistenţă juridică pentru o societate democratică în partea de Sud-Est a Republicii Moldova”, graţie suportului financiar din partea Fundaţiei European Endowment for Democracy.

Proiectul аrе ca scop de a contribui la consolidarea transparenţei proceselor de guvernare şi promovarea drepturilor omului şi a statului de drept în raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă, regiune poziţionată strategic lа frontiera cu Transnistria şi Ucraina, şi concentrîndu-se pe grupuri din mediul rural.

În cadrul acestei iniţiative, аvocatul şi juristul de proiect vor acorda asistenţă juridică gratuită populaţiei locale cu privire la aspecte legate de încălcări ale drepturilor omului, inclusiv dreptul la muncă, cazurile de violenţă în familie, drepturile de proprietate şi abuzuri de putere.

În acest scop vor fi efectuate un şir de activităţi:

  • Întruniri ale avocatului şi juristului de proiect cu populaţia din toate localităţile rurale din raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă, pentru a informa persoanele vulnerabile cu privire la modul de a-şi apăra drepturile. În cadrul seminarelor de informare acestea vor oferi asistenţă juridică gratuită. Participanţii vor primi consultare juridică, precum şi informaţii utile cu privire la legislaţia ce se referă la problemele grupurilor vulnerabile. Deasemenea vor fi distribuite buletine informative, postere, calendare şi pliante.
  • Asistenţă juridică zilnică gratuită la sediul organizaţiei. La necesitate, avocatul va oferi suport gratuit pentru iniţierea şi soluţionarea dosarelor depuse în instanţa de  judecată.
  • Difuzarea emisiunilor televizate în direct, care vor oferi posibilitate populaţiei din localităţile ţintă să primească răspuns de la avocat, jurist şi reprezentanţi ai structurilor de stat.

 

Proiectul este un partener de încredere pentru cei căror le-au fost încălcate drepturile, venind cu sprijin în protecţia lor.

Proiectul este implementat de către Centrul Informaţional Tighina cu suportul financiar din partea European Endowment for Democracy.  

 

 

 Proiectul „Dezvoltarea serviciului public de salubrizare a or. Căuşeni”

 Concurs de tender

Centrul Informaţional Tighina anunţă tenderul de selectare a companiei/lor pentru confecţionarea containerelor de gunoi şi a containerelor pentru reciclarea plasticului.

Sunt solicitate:

Ø      confecţionarea containere de gunoi cu mărimea 0.8x0.8x1m., (estimativ 145 buc)

Ø      confecţionarea containere pentru reciclarea plasticului 1,5x1,5x1,875m. (estimativ 20 buc)

Conform caietului de sarcini.

 Doritorii de a participa la tender sunt rugaţi să se înregistreze şi să ridice caietul de sarcini de la organizatori de pe 29 iunie. Ofertele in plic sigilat urmează a fi depuse pînă la data de 08 iulie 2011, ora. 15,00 pe adresa organizaţiei or. Căuşeni, str. Mesterul Radu 3 (Primăria Căuşeni, subsol oficiul 1) (contactati prealabil prin telefon).

 

Pachetul de documente depus trebuie să includă:

-         Oferta financiară; (conform caietului de sarcini)

-         Copia certificatului de înregistrare;

-         Portofoliul lucrărilor anterioare. (dacă există)

 Criterii de selecţie a companiei:

-         Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă);

-         Garanţiile de calitate a echipamentului,

-         Oferta financiară pentru prestarea lucrărilor solicitate;

-         Termene de executare a lucrărilor solicitate.

 În cadrul proiectului este format consiliul de monitorizare şi durabilitate a proiectului care va analiza ofertele Dvs şi participanţii la tender vor fi informaţi despre rezultatele concursului după data de 15 iulie 2011.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi coordonatorul de proiect Cîşlaru Tudor

La tel/fax: 243 23999, 22095 mob. 067123999, 079480957

E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Proiectul „Dezvoltarea serviciului public de salubrizare a or. Căuşeni” este realizat de către Centrul Informational Tighina ONG, finanţat de Ambasada Finlandei la Bucuresşti, Fundaţiei Est - Europene din resursele financiare acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA şi graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor.

 

 

 

Centrul Informaţional Tighina pe parcursul activităţii sale a organizat şi organizează activităţi, care duc la promovarea imaginii organizaţiei, regiunii şi în general a Republicii Moldova.

Donaţie de carte

Martie 2008, Centrul Informaţional Tighina în colaborare cu mai multe ONG-uri din regiune a organizat o acţiune de colectare de carte, care a fost donată Liceului „Mihai Viteazul” din s. Chircăieşti, raionul Căuşeni. Lotul din circa 700 cărţi cuprinde literatură din diverse domenii, utilă atît în activitatea didactică, cît şi suport pentru programe de dezvoltare locală.

Reprezentare în Italia

7-10 noiembrie 2007, am reprezentat Regiunea Europeană Tighina la Asambleia Regiunilor Europene de la Strasbourg la Adunarea Generală ARE in oraşele Udine şi Trieste în Italia. La această activitate am luat parte la tîrgul membrilor ARE cu diferite informaţii, pliante şi oferte de colaborare pregătite de regiunea noastră. La fel, am avut ocazia ca să-i înmîn un set de materiale despre regiunea noastră preşedinteluil Comisiei Europene D-lui Jose Manuel Barroso. Pe parcursul adunării generale am avut posibilitatea să fac cunoştinţă şi relaţii bilaterale cu mai multe oficialităţi, membri ai ARE din Bulgaria, Olanda, România, Danemarca, Austria, Germania, etc.

 

Campanie de promovare în România

În perioada septembrie-octombrie 2007, CIT a organizat o campanie de promovare a activităţii CIT prin distribuirea buletinului-raport CIT la toate consiliile judeţene, primăriile din toate oraşele şi municipiile din România. Ca rezultat a apărut o mulţime de oferte de colaborare în diferite domenii la diferite proiecte comune.

Relaţii cu jud. Botoşani, România

Martie 2007, am organizat multiple întîlniri de lucru între Camera de Comerţ şi Industrie Botosani şi Camera de Comerţ şi Industrie Tighina, prin care am conlucrat la elaborarea unui program de colaborare între aceste instituţii cu scopul dezvoltării exportului şi importului la standarde Europene şi elaborarea unor proiecte TACIS/PHARE.

Întîlnire cu Traian Băsescu – preşedintele României

În august 2006, într-o vizită de lucru la Constanţa, România, am avut posibilitatea de a discuta cu Preşedintele României D-l Traian BĂSESCU cu privire la susţinerea în construcţia oficiului Centrului Informaţional Tighina şi în special dezvoltarea informaţională în Sud-Estul R. Moldova prin deschiderea unui post de radio şi lansarea unor publicaţii regionale.

Ambasadoarea SUA în ospeţie la CIT

Martie 2006, într-o vizită de lucru, la oficiul Centrul Informaţional Tighina a fost D-na Heather Hodges, Ambasador a Statelor Unite în Moldova şi primul secretar al Ambasadei SUA în Moldova, D-na Alisha Woodwords. În cadrul vizitei, s-a discutat despre realizările, succesele şi planurile pe viitor, despre cele 7 proiecte implementate în 2005 de centru în parteneriat cu primăria or. Căuşeni, atrăgând investiţii în oraş, raion de peste două milioane lei în domenii cum ar fi: salubrizare, drept, trafic de femei, managementul ONG, asistenţă juridică, dezvoltarea micului business şi a relaţiilor internaţionale.

Vizită la Bacău, România

Martie 2005, într-o vizită de schimb de experienţă a unei delegaţii din 3 persoane din r-nul Căuşeni am vizitat idificii şi organizaţii în domeniul asistenţei sociale din or. Bacău, România. Am stabilit unele relaţii de colaborare cu organizaţia „BETANIA” cu privire la elaborarea unor proiecte bilaterale în dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială în sud-estul R. Moldova.

Colaborarea cu jud. Iaşi, România

Din 2003, Centrul colaborează cu Asociaţia de Ajutor Umanitar „Mihai Viteazul” condus de Dl. Victor Staver, din Iaşi, care a donat 4 busturi din bronz oraşului Căuşeni (A. Mateevici, D. Cantemir, M. Eminescu, I. Creangă) cu multiplul sprijin din partea Consiliului Judeţean Iaşi, condus de către Dl. Lucian Flaisher. Astfel, în comun acord, în anul 2004 am organizat prezentarea trupei de dans „Magica” din or.  Căuşeni, în direct, la postul Naţional Român de Televiziune a dansurilor naţionale şi moderne. La fel, Fundaţia „Mihai Viteazul” a făcut nenumărate donaţii de carte pentru instituţiile şcolare şi bibliotecile din or. Căuşeni.

Certificarea Regiunii Europene Tighina

În 2003, Centrul Informaţional Tighina în or. Poznan, Polonia, a primit certificatul „Regiunea Europeană Tighina – cea mai prietenoasă regiune de tineret”, acordată de către Asambleia Regiunilor Europene, Strasbourg, Franţa.

Regiunea Europeană Tighina – membru secundar ARE

Datorită Centrului Informaţional Tighina, în anul 2003, Judeţul Tighina a fost inclus ca membru secundar la Asambleia Regiunilor Europene la Strasbourg, Franţa, astfel permanent reprezentăm regiunea la Consiliul Europei, organizată o dată la doi ani.

Reprezentare în Germania

În 2001, pe parcursul unei săptămâni, doi reprezentanţi ai Centrului Informaţional Tighina au participat la o conferinţă internaţională în Bavaria, Germania, unde au efectuat un schimb eficient de experienţă între ONG-uri din diferite domenii din Germania.

Reprezentare în SUA

În iunie 2001, pe parcursul unei luni am participat în cadrul Programului Community Conection la un schimb de experienţă în SUA, finanţat de Guvernul SUA. Am vizitat şi am făcut schimb de experienţă cu ONG-urile din diferite domenii din statele IOWA, Michigan, Dallass, Georgia.

În permanenţă, Centrul Informaţional Tighina colaborează cu Administraţiile Publice Locale orăşeneşti, rurale, raionale şi naţionale, ONG-urile locale, naţionale şi internaţionale, agenţi economici, direcţii şi departamente regionale, instituţiile şcolare, organele de drept (judecătorii, poliţie) şi nu în ultimul rând finanţatorii internaţionali din Moldova şi de peste hotare, la care le MULŢUMIM pentru contribuţia lor în dezvoltarea societăţii din sud estul Republicii Moldova.

Directorul general al Centrului Informaţional Tighina (ONG)

Tudor CÎŞLARU

 

 
No Image
No Image No Image No Image

Căutare:

Sondaj:

Doriţi integrare europeană?
 

Sondaj:

De unde aţi aflat de site-u?
 

Vizite:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstăzi57
mod_vvisit_counterIeri61
mod_vvisit_counterSăptămîna curentă254
mod_vvisit_counterLuna curentă1551
mod_vvisit_counterTotal280079
No Image
© 2021 Centrul Informational Tighina (ONG)
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
No Image