No Image No Image

Navigare:

No Image
Lista ONG din regiune PDF Print E-mail

SUMAR:

Lista ONGurilor din raionul Căuşeni,  2008

Lista ONGurilor din raionul Ştefan Vodă,  2008

 

Lista ONGurilor din raionul Căuşeni,  2008

 

Localitatea

Denumirea organizaţiei

Scopul ONG

Conducătorul

Telefon

Baccealia

AO „Fenix-21”

Asigurarea condiţiilor instructiv-educative în şcoală

Svetlana Ţăbîrnă

79-2-44

Baccealia

AO „Viitorul”

 

G. Cirilicenco

79-2-35

Baimaclia

APP

Implicarea părinţilor şi profesorilor în asigurarea condiţiilor de învăţămînt pentru copii.

Burlac Maria

93-3-88

Baimaclia

AO „Strop de rouă”

Dezvoltarea localităţii sub diferite aspecte.

 

Migaievschi Alexandru

72-2-42

79647641

93-4-04

93-3-42

Baimaclia

AO „Renaşterea”

Asigurarea localităţii cu gaze naturale şi apă potabilă.

Doibani Anatol

92-3-38

Baimaclia

APP „V. Harnaj”

Implicarea părinţilor şi profesorilor în asigurarea condiţiilor de învăţămînt pentru copii

Parascovia Griţcan

92-3-38, 36

Căinari

APP „Speranţa Căinari”

Asigurarea durabilităţii liceului, susţinerea elevilor dotaţi.

Pasat Gheorghe

2-23-08

Căinari

AO „Amicul”

Prevenirea abuzului faţă de copii.

 

Şincarenco Aurelia

2-24-53

2-31-96

Căinari

AO „Şansa”

Organizarea odihnei pentru tineret.

Vasilaşco Andrei

2-31-32

Căinari

AO „Sanreleco”

Promovarea unui mod sănătos de viaţă, protejarea mediului ambiant.

Spînu Serghei

2-32-62

Căinari

AO „CARITAS-SCOP”

Educarea şi promovarea unui mod sănătos de viaţă.

Ursu Nina

2-23-01

2-23-93

Căinari

Clubul sportiv de arte marţiale „ANACONDA

Promovarea unui stil de viaţă sănătos prin practicarea actelor marţiale.

 

Bumbu Ion

2-33-48

Căinari

AO „Viitorul Căinari”

Promovarea unor programe de dezvoltare socio-economică a oraşului.

Creţu Vitalie

2-23-02

2-33-54

Căinari

AO „Consult-Inform Agro”

Informare şi consultanţă în domeniul agriculturii.

Pasat Gheorghe

 

2-24-33

277-2-23-08

Căuşeni

„Obşina Rosian”

   Asistenţă didactică, iluminare culturală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Colesnicov Antonina

2-12-69

Căuşeni

Filiala Căuşeni a Comunităţii Republicane a Nemţilor din RM

Realizarea , apărarea drepturilor  civile economice sociale ale cetăţenilor , combaterea sărăciei la nivel de comunitate locală prin elaborarea programelor de asistenţă economică şi socială.

Eremeev Vasile

2-55-63

2-53-05

Căuşeni

Asociaţia Psihologilor Tighina

Asistenţă psihologică

Popov Ludmila

2-16-80

079436300

Căuşeni

Asociaţia Regională a Apicultorilor  „V. HARNAJ”

Dezvoltarea apiculturii în Sud Estul Republicii Moldova.

 

Gogu Alexandru

2-41-61

Căuşeni

Clubul Ecologic „Arca lui Noe”

Ameliorarea situaţiei ecologice din raion; dezvoltarea şi propagarea culturii ecologice, studierea şi protecţia naturii.

Andreev Domnica

2-32-62

Căuşeni

Centrul regional Ecologic „OIKOS”

Menţinerea ecilibrului ecologic fondului genetic şi biodiversităţii în regiunea Căuşeni.

Schneider Natalia

2-43-34

079550598

Căuşeni

AO „Grocus”

Ecologie

Fedorenco Olga

Cazac Valeriu

2-44-85

79616816

Căuşeni

Centrul Informaţional Tighina

Sprijinirea dezvoltării informaţionale în toate sferele de activitate, transparenţă şi accesul la informaţii locale, republicane.

Cîşlaru Tudor

This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it , www.cit.md

2-39-99

79480957

 

Căuşeni

Centrul de drept din Căuşeni

Apărarea drepturilor omului

Oboroceanu Ion

2-42-91

2-36-80

Căuşeni

AO „Service - Agroinform”

Asistenţă informaţională şi consultanţă în agricultură.

Şveţ Nadejda

2-39-40

2-39-14

Căuşeni

AO Performanţa

implicarea, promovarea şi dezvoltarea femeii în afaceri din raionul Căuşeni.

Turtureanu Ludmila

2-17-61

067121568

Căuşeni

ONG „Cultura Lex”

Promovarea diferitor forme de protecţie a drepturilor omului, acordarea asistenţei juridice şi protecţiei sociale).

Bodeanu Victor

2-36-34

Cultura_lex@moldova.cc

Căuşeni

AO „Centrul de bussines ,Informaţii şi Marketing Căuşeni”

Asistenţă informaţional - consultativă a fermierilor. Dezvoltarea condiţiilor pentru un sector agroindustrial stabil şi rentabil în raionul Căuşeni.

 

Cacian Nicolai

2-37-63

2-29-84

Căuşeni

AO „Centrul de asistenţă informaţional consultativă”

Promovarea, protejarea şi susţinerea ÎMM în diferite faze de dezvoltare şi reprezentarea acestora la nivel local şi naţional.

Iabanji Iulia

2-17-90

Căuşeni

Centrul pentru Asistenţă şi dezvoltarea businessului mic şi mijlociu.

Asistenţă consultativă şi de instruire în domeniul businessului pentru agenţii micului business.

Toderaşco Ştefan

2-16-85

Căuşeni

Asociaţia „Europa Nova”

Formarea şi consolidarea unui climat democratic, integrarea în structurile europene

Popov Victor

 

Căuşeni

Asociaţia Producătorilor Agricoli „Agro Căuşeni”

Asistenţă în agricultură.

Coroi Nicolai

2-15-32

2-41-57

Căuşeni

AO „Centrul Regional pentru femei Eva”

Consolidarea eforturilor de nivel local, naţional şi internaţional în promovarea democratică a tuturor categoriilor de femei din regiunea Căuşeni şi implicarea acestora în viaţa social-economică locală.   2 proiecte realizate

Olga Cîşlaru

243 23999, 22095, 067122095

This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Căuşeni

Centrul de Tineret Căuşeni

Promovarea intereselor tinerii generaţii în or. Căuşeni.

 

2-25-30

Căuşeni

AO „Femeia în ajutorul femeii ”

Promovarea, protejarea şi susţinerea tuturor categoriilor de femei din judeţul Tighina şi reprezentarea acestora la nivel judeţean, naţional şi internaţional

2 proiecte realizate

Vîlcu Valentina

2-73-73

Ngowhwtgmd#yahoo.com

Căuşeni

AO „Asociaţia medicală Judeţeană Esculap”

Promovarea modului sănătos de viaţă , educaţia sanitară a populaţiei, facilitarea accesului la informaţie şi educaţie a populaţiei.

Ciobanu Ion

2-64-90

69377203 Esculapong @mail.ru

Căuşeni

AO „Cu găndul la viitor”

Ocrotirea sănătăţii populaţiei

Calmîc Ion

2-36-83

2-25-41

Căuşeni

C-ul de cultură şi A-ă Didactică „Casa Limbii Romăne”                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Realizarea prevederilor legislaţiei lingvistice, la extinderea ariei de utilizare a limbii de stat.

Ostaş Vladimir

2-19-63

2-25-33

068406132

Căuşeni

Asociaţia „StopHacker”

Promovarea tehnologiilor informaţoinale şi protejarea informaţiei electronice

Grigore Motruc

2-75-51

 

Căuşeni

Consiliul Judeţean de Tineret Tighina

Dezvoltarea sectorului asociativ de tineret, reprezentarea organizaţiilor de tineret la nivel local, naţional şi internaţional, 5 proiecte

Tudor Cîşlaru

2-39-99

067123999

079480957

Căuşeni

Centrul de Tineret „Genius Grup”

Promovarea aspiraţiilor tinerii generaţii în or. Căuşeni

2 proiecte realizate

Ostaş Olga

2-26-45

2-33-67

069409268

Căuşeni

AO „Millenium”

Elaborarea şi realizarea programelor care vor contribui la dezvoltarea tinerilor, ajutîndu-i să realizeze plenar posibilităţile lor fizice,intelectuale,sociale şi spirituale ca buni cetăţeni şi membri ai comunităţilor.

Jubea Lidia

2-20-19

Căuşeni

AO „Ius Iuventa”

Realizarea şi apărarea drepturilor civile, economice, culturale şi cociale a tinerilor, acordarea asistenţei informaţionale şi instruirea juridică a tinerilor

Eremei Serghei

2-22-82

Căuşeni

AO „Centrul pentru Voluntariat Tighina”

Promovarea voluntariatului în rîndurile tinerilor şi implicarea acestora la soluţionarea problemelor de ordin social, civic, cultural, tineret, sănătate, protecţia mediului.

Cîşlari Victor

2-30-99

Căuşeni

AO „Centrul veteranilor războiului din Afganistan”

Solidarizarea participanţilor la conflictele militare din Afganistan şi Transnistria în folosirea potenţialului creativ şi intelectual în viaţa socială, economică, culturală, în elaborarea şi implementarea strategiilor pentru asigurarea unei existenţe demne în societate. Apărarea intereselor participanţilor conflictelor militare pe plan local, naţional şi internaţional.

Ion Munteanu

Sîrbu Iurie

2-20-50

2-65-89

2-74-03

Căuşeni

Organizaţia raională Căuşeni a societăţii „Cernobîl” din Moldova

Acordarea ajutorului personal ce au suferit în urma catastrofei de la Cernobîl şi altor accidente atomice.

Armaş Dumitru

2-71-48

2-15-36

 

Căuşeni

Organizaţia veteranilor de război şi al muncii din raionul Căuşeni

Protejarea drepturilor şi libertăţilor oamenilor de vîrstă înaintată ameliorarea stării materiale ale persoanelor de vîrstă înaintată stabilirea relaţiilor de prietenie întru toţi veteranii.

Popov Dumitru

2-20-50

2-33-54

Căuşeni

Organizaţia Teritorială pentru Tineret UTCM

Lupta pentru drepturile constituţionale, apărarea intereselor tineretului.

Mascovciuc Serghei

2-31-65

Căuşeni

C-trul a copiilor în dificultate de resocializare „Alter Ego”

Promovarea, îngrijirea şi susţinerea copiilor delicvenţi din raionul Cauşeni.  7 proiecte realizate

Razumas Pavel

2-31-99

2-32-36

Căuşeni

AO CROCUS”,

Soluţionarea problemelor ecologice pe plan local, naţional şi internaţional

Shnaider Natalia

2-44-85

Căuşeni

Centrul pentru Dezvoltarea Relaţiilor Internaţionale

Dezvoltarea relaţiilor internaţionale în or. Căuşeni.

Coiceva Svetlana

2-29-72

Căuşeni

APP de la liceul „A. Mateevici”

Susţinerea materială a procesului educaţional

Pătrînjel Mihail

2-14-98

Căuşeni

AO „Evrica-D.C”

Învăţămînt

Grebencea Anastasia

2-76-61

2-70-97 d

Căuşeni

Federaţia de Fotbal a j-lui Tighina

Sport

Sandu Nicolae

2-22-47

Căuşeni

Asociaţia Euro-Invest Căuşeni

Promovarea valorilor civile

Andrian Rodica

 

Căuşeni

AO a producătorilor de culturi nucifere din r. Căuşeni

Apărarea drepturilor proprietarilor de pămînt care practică activitate în domeniul nucifer

Palanciuc Sergiu

2-37-63

Căuşeni

Asociaţia ProSudEst

Apărarea drepturilor cetăţenilor

Coliban Svetlana

2-64-63

Căuşeni

AO a veteranilor „Sf. Gheorghe Biruitorul”

Apărarea drepturilor participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei RM

Razumas Pavel

2-32-36

Căuşeni

Clubul veteranilor sportului din mun. Căuşeni

Dezvoltarea mişcării sportive.Acordarea ajutorului veteranilor sportului.

Fachira Nicolae

2-39-32 Bostan

2-19-61

Railean

Căuşeni

Federaţia judeţeană de lupte Tighina

Studierea teoretică şi practică de către membrii ei a luptelor Greco-române şi libere. Perfecţionarea meseriei sportive, răspîndirea luptelor în rîndurile populaţiei RM.

Musteaţă Filip

2-22-80

Căuşeni

AO Clubul sportiv de Judo „Olimp”

Promovarea probei de sport „Judo” între copii şi tineret în Căuşeni. Perfecţionarea tehnică şi tactucă a procedeelor de Judo, pregătirea sportivilor de performanţă pentru lotul naţional al RM. Dezvoltarea fizică generală, intelectuală şi spirituală a tinerei generaţii, propagarea unui mod sănătos de viaţă.

Zmeu Iurie

2-53-30 dom.

Chircăieşti

ONG „Danchir”

Asigurarea localităţii cu apă potabilă

Ciobanu Efim

54-2-54

Chircăieşti

ONG „Edelvais”

Educarea tinerii generaţii

Dan Iulia

54-4-44

Chircăieşti

ONG „TERRA”

Dezvoltarea socio – economica locala, 3 proiecte

Tudor Cislaru

54225

Chircăieşti

Asociaţia Părinţilor şi pedagogilor

Asigurarea condiţiilor instructiv-educative în liceu

Tofan Vasile

54-2-19

Chircăieştii Noi

APP

Implicarea părinţilor şi profesorilor în asigurarea condiţiilor de învăţămînt pentru copii.

Cericov Varvara

 

92-2-28

92-1-97

Cîrnăţeni

APP Speranţa

Nr.0268340

Crearea condiţiilor adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ

Coadă Maria

53-2-17

53-1-33

Cîrnăţeni

AO „Pro Speranţă”

Consolidarea eforturilor părinţilor şi pedagogilor pentru rezolvarea problemelor şcolii

Savca Natalia

53-1-33

53-2-72 şc

Cîrnăţenii Noi

APP „Avîntul”

 

Implicarea părinţilor şi profesorilor în asigurarea condiţiilor de învăţămînt pentru copii

Savca Elena

277-74-2-38

277-74-2-45

Cîrnăţenii Noi

AO „Traian”

Reparaţia apeductului şi aprovizionarea cu apă potabilă a satului

Braga Andrei

277-74-4-39

94-9-15

Cîrnăţenii Noi

AO Speranţa

Promovarea femeilor în businessul rural.

 

Voronco Lidia

94-9-15

74-4-39

Ciufleşti

APP „VALUL LUI TRAIAN”

Consolidarea eforturilor părinţilor şi pedagogilor pentru rezolvarea problemelor şcolii

 

75-2-49

75-2-25

Copanca

AO Speranţa

Părinţilor şi pedagogilor.

Nertic Ion

50-5-83

50-2-52

Copanca

Asociaţia de orientare sportivă din raionul Căuşeni

 

Pregătirea sportivilor de înaltă peformanţă, participarea la campionate sportive naţionale stabilirea relaţiilor de colaborare cu organizaţii neguvernamentale naţionale.

Naghibin Igor

50-7-02

 

Coşcalia

Centru de Dezvoltare Durabilă “Caşcalia”

Informarea şi dezvoltarea satului Caşcalia în diferite domenii. 

 

66-2-36

Coşcalia

APP „Viitorul Coşcalia”

Asigurarea durabilităţii gimnaziului, susţinerea elevilor dotaţi.

 

Popovici Andrei

277-92-6-81

92-6-30

92-6-81

Fîrlădeni

AO Viitorul

Părinţilor şi pedagogilor.

Guţu Tudor

57-2-74

Fîrlădeni

AO Speranţa

Părinţilor şi pedagogilor.

Vengher Ion

57-2-57

Fîrlădeni

Centrul de dezvoltare locală Fîrladeni

Informarea şi implicarea populaţiei în dezvoltarea locală în toate domeniile de activitate în satul Fîrlădeni

Cucovici Ion

57-2-53

57-7-44

Grădiniţa

APP „Speranţa”

Implicarea părinţilor şi profesorilor în asigurarea condiţiilor de învăţămînt pentru copii.

Izotova Svetlana

92-6-44

Grădiniţa

AO „Vozrojdenie”

Asigurarea localităţii cu gaze naturale

Ivanov Serghei

92-7-06

Grigorievca

„Obşina Rosian”

Susţinerea şi promovarea comunităţii de etnie rusă

Onoi Olga

75-2-96

Grigorievca

AO „Mria”

Promovarea culturii, tradiţiilor ucrainene şi susţinerea cetăţenilor de etnie ucraineană

Colesnicenco Vladimir

75-0-91

Grigorievca

Organizaţia pentru tineret „100 pudov”

Promovarea culturală a tinerilor.

Colesnicenco Tatiana

75-2-24

Hagimus

APP “IOAN VODĂ”

Consolidarea eforturilor părinţilor şi pedagogilor pentru rezolvarea problemelor şcolii.

Aurel Mandea

58-2-32

58-2-55

Hagimus

AO „Handbal Hagimus”

Sportul, dezvoltarea handbal-ului

Ceban Sergiu

58-2-67

Opaci

Centrul de dezvoltare locală

Informarea şi dezvoltarea satului Opaci în diferite domenii

Căliman Gheorghe

73-2-04

73-2-36

Opaci

APP

Asociaţia părinţilor şi pedagogilor

 

73-2-49

Pervomaisc

AO „Succes”

 

Părinţilor şi pedagogilor.(gr.)

Tigla Svetlana

277-59-2-35

Pervomaisc

AO Sozidanie

 

Părinţilor şi pedagogilor.

Baheivanji Anatolie

277-59-3-11

Pervomaisc

Russcaia obşcina

Susţinerea şi promovarea comunităţii de etnie rusă

Curuci Maria

 

Pervomaisc

AO „CONCUR”

Asigurarea localităţii cu apă potabilă.

 

Curuci Zinovie

59-2-35

59-2-47

Pervomaisc

AO Viitorul Surchiceni

 

Burlac Maria

93-348

Pervomaisc

Ementali

 

Construcţia apeductului

Bodeanciuc Veaceslav

277-93-8-95

Plop-Ştiubei

AO “PLOP-ŞTIUBEI”

Asigurarea condiţiilor instructiv-educative în şcoală.

 

Barcari Iurie

59-3-66

59-2-73

59-2-42

Săiţi

Asociaţia Utilizatorilor de gaze naturale şi apă

Gazificarea satului şi asigurarea localităţii cu gaze naturale.

 

Gheorghe Bălănuţă

52-2-70

Săiţi

AO „Împreună salvaţi copilul”

Consolidarea eforturilor părinţilor şi pedagogilor pentru rezolvarea problemelor şcolii

Ursu Larisa

52-2-17

52-3-92

Sălcuţa

ViGimSăl

 

Asigurarea durabilităţii gimnaziului, susţinerea elevilor dotaţi

Jechiu Efrosinia

41-1-25

Sălcuţa

AO Demo ad litteram

 

Promovarea valorilor democratice, sporirea nivelului de bunăstare şi echitate socială a populaţiei

Sărătilă Vladimir

 

Sălcuţa

AO “Societatea - 9”

Informarea şi dezvoltarea satului Sălcuţa în diferite domenii

 

41-1-00

Sălcuţa

Centru de educaţie „Viitorul”

Educaţia tinerei generaţii în spiritul valorilor democratice

Bagrin Eugenia

41-4-77

41-2-83

Sălcuţa

Vernisaj

 

Activităţi pentru tineret

Creangă Liuba

41-3-40

Sălcuţa

AO Meşterul Manole

 

Asigurarea durabilităţii liceului, susţinerea elevilor dotaţi

Lupu Aliona

41-2-47

Tănătari

AO „Viitorul”

 

Părinţilor şi pedagogilor.

Vartic Mihai

77-2-80 şc

Tănătari

AO „Spectru”

 

·       Organizarea activităţii culturale a tineretului.

·       Organizarea intîlnirilor, discuţiilor în cadrul cluburilor pe interese.

Organizarea activităţii sportive a tinerilor.

Jubea Lidia

77-2-36

Tănătari

AO ProSan

Promovarea modului sănătos de viaţă

Osadci Grigore

44-2-68

Tănătari

ASTRA Valul lui Traian

Activităţi culturale

Jubea Oleg

77-3-72

Tănătari

AO „Caritate”

 

Promovarea , dezvoltarea social – economică a localităţii.

Cîrlig Ion

77-2-40

Tănătarii Noi

Centrul de dezv locală „Avante”

Informarea şi dezvoltarea satului Tănătari în diferite domenii. 

Cătănoi Artemie

56-2-37

Taraclia

AO Lăstărel”

Crearea condiţiilor adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ al copiilor din grădiniţă

Bocancea Ana

277-61-3-20

Taraclia

APP Speranţa

Asigurarea durabilităţii liceului, susţinerea elevilor dotaţi.

Bocancea Ion

277-61-2-58

Taraclia

AO Viitorul copiilor noştri.Vicon

Capacităţile profesioniştilor care lucreză cu tinerii prin oferirea accesului la informaţii , consultanţă şi asistenţă.

Porombrica Maia

277-61-5-04

Tocuz

Centrul Porumbelul

Informarea, mobilizarea şi implicarea copiilor şi tinerilor din satul Tocuz în soluţionarea problemelor de interes public. 

 

78-2-73

 

Tocuz

AO „Dezvoltarea social-economică a s. Tocuz”

Dezvoltarea social-economică a satului.

 

Golovei Constantin

78-2-10

78-3-31

Tocuz

APP „Victora”

Asigurarea durabilităţii gimnaziului, susţinerea elevilor dotaţi.

Topală Pelaghinia

78-2-35

78-3-57

Tocuz

AO Prometeu

Conlucrare obştească cu pensionarii, invalizii tineretul, copii cu dezabilităţi în direcţia îmbunătăţirii vieţii social-culturale de

trai;

atragerea populaţiei la îndeplinirea programului „dezvoltarea satului moldovenesc”

Ţurcan Mihail E.

78-2-73

78-2-10

Ucrainca

AO ”SPERANŢA”

Crearea condiţiilor adecvate pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ în grădiniţă.

Ţibuh Ala

71-2-90

Ucrainca

AO „Dezvoltrea socială şi economică a com. Ucrainca”

Dezvoltarea socială şi economică a comunei Ucrainca.

 

Babin Vasile

71-2-18

71-2-38

71-2-49

Ucrainca

APP „Progressus-S”

Consolidarea eforturilor părinţilor şi pedagogilor pentru rezolvarea problemelor şcolii.

Liceac Eudochia

 

71-2-23

Ursoaia

Centrul Tineretului Spectru

Programe pentru tineret

Viorica Babin

42-2-78

Ursoaia

ONG Izvoraş

Asigurarea condiţiilor instructiv-educative în grădiniţă

Catanoi Ion

42-2-28, 506, 278

Ursoaia

Asociaţia Teritotorială a Primarilor din raionul Căuşeni

Protejarea drepturilor primarilor împotriva abuzurilor din partea organilor centrale de administrare.

Oxani Dumitru

42-2-36

Ursoaia

AO „GEST”

Dezvoltarea economică, socială şi culturală a localităţii

Rusu Sergiu

42-3-70

2-37-63

Ursoaia

ONG „Provincia”

Informarea şi implicarea populaţiei în dezvoltarea locală a tuturor domeniilor de activitate în satul Ursoaia

Trocin Liuba

42-2-19

Ursoaia

ONG Efect-u

Consolidarea eforturilor părinţilor şi pedagogilor pt realizarea problemelor şcolii

Simion Vîrtosu

42-2-74

Zaim

ONG „Viitorul”

Consolidarea eforturilor părinţilor şi pedagogilor pentru rezolvarea problemelor şcolii

Talmazan Tatiana

72-4-14

Zaim

APP „Minerva”

Părinţilor şi pedagogilor

Novac Zinaida

72-2-92

 

New layer...
 
No Image
No Image No Image No Image

Căutare:

Sondaj:

Doriţi integrare europeană?
 

Sondaj:

De unde aţi aflat de site-u?
 

Vizite:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstăzi31
mod_vvisit_counterIeri81
mod_vvisit_counterSăptămîna curentă31
mod_vvisit_counterLuna curentă243
mod_vvisit_counterTotal300526
No Image
© 2022 Centrul Informational Tighina (ONG)
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
No Image